nl
nl

Recente oplevering - ZAVO Vrij Secundair Onderwijs Zaventem

Recente oplevering - ZAVO Vrij Secundair Onderwijs Zaventem

Scholen van Morgen is een publiek-private samenwerking (PPS) tussen AG Real Estate, BNP Paribas Fortis en de Vlaamse overheid. Het programma omvat het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van 200 schoolgebouwen, via DBFM Scholen van Morgen nv. Elke School van Morgen is een uniek project, gebaseerd op de lokale noden en visie, en beantwoordt aan alle moderne eisen qua duurzaamheid, comfort en flexibiliteit.

Voor ZAVO Vrij Secundair Onderwijs Zaventem heeft het DBFM-programma betrekking op de nieuwbouw van de werkplaatsen en klaslokalen gelegen in de Hoogstraat nummer 3. De plannen zijn van de hand van TV L3M - Abetec en Juvalho voerde de werken uit. Juvalho is een partnership van 5 bouwbedrijven in het kader van het schoolbouwproject ‘Scholen van Morgen’. Het betreft een samenwerking tussen Juri nv, Vanderstraeten nv, Alheembouw nv, Houben nv en Hooyberghs nv. Execon nv en Peremans nv behoren op hun beurt tot de groep Vanderstraeten.

Scholen van Morgen