nl
nl

Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw is van alle activiteitsdomeinen wellicht het belangrijkst. Scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, gevangenissen, sportzalen, culturele centra, bibliotheken, … behoren tot de voornaamste toepassingen. Een mooi voorbeeld hiervan is de sporthal in Schaarbeek.

Openbare werken worden gereguleerd door de wet op de Overheidsopdrachten, en vergen aldus een specifieke benadering. Een voorafgaande grondige studie van mogelijke varianten, kan bepalend zijn voor het welslagen.

Bouwen van een sporthal te Schaarbeek

Scholenbouwproject Zaventem